Peliteoriat

Koiria pelaamassa korttia Koiria pelaamassa korttia

Peliteoriat on sovellettua matematiikkaa, strategista päätöksentekoa. Teoriaan kehitetyissä peleissä agentit valitsevat parhaan strategian näiden keskinäisessä kanssakäymisessä. Rahapelien suhteen agentit ovat tietysti pelaajia. Peliteorian oletus on, että agentit valitsevat parhaan mahdollisen toimintastrategian, joka maksimoi voitot ja ottaa huomioon myös muiden tekemät valinnat. Eri tapahtumien todennäköisyys täytyy tietysti ottaa huomioon.

Teorian avulla saadaan luotua tarkka mallinnus, jonka avulla tarkastella rahapelien strategioita tai taloustieteellisiä ilmiöitä. Peliteoriaa sovelletaan laajasti myös muihin tieteenaloihin ja se avulla on tutkittu poliittaa ja etiikkaa. Lisäksi sitä on mallinnettu niin ihmisten ja eläinten käytöksen analysointiin kuin evoluutioteorian kehittämiseen. Voiko peliteorioita käyttää myös uhkapeleissä eri skenaarioiden analysointiin? talousfoorumi.com/ antaa oman teoriansa asiasta, mutta myös me olemme tutkineet tätä ajatusta hieman tarkemmin.

Peliteorian historiaa ja applikaatioita

Jo 1600-luvulla matemaatikko Pascal keksi, kenties pöntöllä istuessaan, yhden ensimmäisistä modernin peliteorian peleistä. Kyseistä peli on Pascalin vaaka, jonka taustalla on kristillinen jumalakäsitys. Teoria osoittaa, että vaikkei jumalan olemassoloa voitaisi varmistaa, on peliteoreettisesti järkevää uskoa jumalaan, koska se mahdollistaa pääsyn taivaaseen ja tämä palkinto on äärimmäisen suuri. Toisaalta taas epäuskoinen joutuu helvettiin ja rangaistus on äärimmäisen suuri. Jos jumalaa ei ole olemassa, päätyy kumpikin hautaan ja siinä se. Tai voi uskoa myös lentävään spagettihirviöön.

Varsinaisesti moderni peliteorian kehitys alkoi John von Neumannin työstä, joka keskittyi kahden agentin nollasummapelien strategioiden ideointiin. Von Neumannin ensimmäinen kirja ilmestyi 1944 ja se paransi ekonomien ja statistikkojen päätöksentekokykyä epävarmoissa tilanteissa.

https://www.kolikotpeliin.com sivuston mukaan vangin dilemma on tuttu peliteorian valintatilanne. Kaksi henkilöä ovat tehneet rikoksen ja joutuvat mahdollisesti vankeuteen. Henkilöt ovat sopineet olevansa vaiti kuulusteluissa. Kuulusteluissa kummallekkin vangille tarjotaan vasikoinnista vapautta ja vaitiolemisesta vankeutta. Jos kumpikin vaikenee, saavat kummatkin vuoden linnaa. Jos kumpikin vasikoi, on tiedossa linnaa kaksi vuotta. Jos vain toinen vasikoi, hänet palkitaan vapaudella ja vaiennut joutuu istumaan kolme vuotta. Asetelman ongelmallisuus johtuu siitä, että itsekäs henkilö näkee vasikoimisen itselleen edullisena, vaikka se on yhteensä huonompi vaihtoehto (3 vuotta) kuin kummankin vaikeneminen (2 vuotta). Vasikoiminen on Pareto-tehokkuuden kannalta negatiivinen, toisen asemaa ei voi parantaa huonontamatta samalla toisen asemaa. Sekä ilmeinen mahdollisuus, että kummankin asema heikkenee. Tällaisia aivopähkinöitä ovat peliteoriat.

Miten käyttää peliteorioita hyödykseen rahapeleissä

Biologiassa on käytetty kananpoika-peliä kuvaamaan eläinten reviirikäytöstä ja soidinmenokiistoja. Pelissä on kaksi kuskia, jotka ajavat toisiaan kohti törmäyskurssilla. Se kumpi väistää on kananpoika ja häviää pelin. Mikäli kumpikin ajaa uhkarohkeasti suoraan, törmäävät autot toisiinsa ja seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Kyseistä mallia voi myös verrata pokerissa bluffaamiseen – Esimerkiksi pokerin tilanteessa, jossa toinen korottaa all-in, on vastapeluri tällöin kananpoika-tilanteessa. Taitava pokerinpelaaja osaa lukea toista pelaajaa ja tämän pelityyliä ja arvioi todennäköisyyslaskennan avulla, onko kaikkien chippien pelaaminen kannattavaa – ja tekee päätöksensä ajaa mahdollinen nokkakolari. Erotuksena kananpoika-peliin, toinen toki aina voittaa ja vain toisen ”auto” menee lunastuskuntoon. Taloa vastaan pelatessa peliteorian hyöty jää usein minimaaliseksi tai olemattomaksi, koska talolla on aina etu. Siksi peliteoriaa ei voi hyödyntää suoranaisesti muihin kasinopeleihin kuin pokeriin ja sen variantteihin, joissa pelaajat pelaavat toisiaan vastaan.

Koska tämän sivuston ei ole tarkoitus perehtyä pokeriin, vaan yleisesti rahapelien voittamisen todennäköisyyden nostamiseen, emme käsittele tarkemmin pokeristrategioita, koska aihe on suoraan sanottuna valtava ja muut lähteet, kuten https://www.panoksetkovenee.com, käsittelevät asiaa kattavasti.

Peliteoria ei välttämättä käännä ruletinpelaamista voitokkaaksi, mutta voit lukea myös statistiikasta ja miten se vuorostaan vaikuttaa pelaamiseen ja voittoihin.